Aftrek gemengde kosten naar 80%16-01-2017

U mag niet alle kosten in aftrek brengen bij het bepalen van uw winst. Sommige kosten leveren namelijk ook een privévoordeel op. Dit zijn de zogenoemde gemengde kosten.

In de wet zijn gemengde kosten opgenomen, die niet volledig aftrekbaar zijn. Het gaat daarbij om de volgende kosten:
  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten, waaronder recepties en feesten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.
Alternatief
U kunt deze gemengde kosten tot een bedrag van € 4.500 (2017: € 4.500) niet in aftrek brengen in de inkomstenbelasting. Heeft u meer gemengde kosten, dan is aftrek dus wel mogelijk. Stel dat u in 2016 in totaal € 8.000 aan gemengde kosten heeft gemaakt. De eerste € 4.500 van deze kosten mag u niet in aftrek brengen. Aftrek is dus alleen toegestaan voor het restant van € 3.500 (€ 8.000 -/- € 4.500). U kunt echter ook gebruikmaken van een alternatief en standaard 73,5% (2017: 80%) van de gemengde kosten in aftrek brengen. Dit moet u in de aangifte inkomstenbelasting aangeven.
 
Vennootschapsbelasting
Deze aftrekbeperking geldt ook voor de vennootschapsbelasting, maar wijkt een klein beetje af. In dat geval mag u de gemengde kosten in aftrek brengen als deze hoger zijn dan € 4.500 (2017: € 4.500) of, indien dat hoger is, 0,4% van het belastbare loon van alle werknemers van uw bv samen.
In de aangifte kunt u elk jaar kiezen welke methode u wilt toepassen voor de aftrek van de gemengde kosten.
 
bron: Rendement