Andermaal verlenging verlaagd btw-tarief verbouwen04-11-2014

Het kabinet en de oppositiepartijen hebben bij de begrotingsonderhandelingen wederom besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie van woningen ouder dan twee jaar.

Het verlaagde percentage geldt wederom enkel voor de arbeidscomponent van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van een opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Deze goederen kunnen in eigen werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van 'oude' regeling. Nieuw is dat ook architecten, die de verbouwing van een woning begeleiden onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kade gebonden woonboten.
Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Let op! Het werk dient afgerond te worden voor 1 juli 2015.