Belangrijkste punten Regeerakkoord16-10-2017

De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden afgelopen week onder het motto 'vertrouwen in de toekomst' hun regeerakkoord. Wij hebben enkele belangrijke punten voor u op een rij gezet.

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%
Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd gaat worden. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% gelden voor inkomens tot € 68.000, daarboven gaan belastingplichtigen een tarief van 49,5% betalen. Werken moet hierdoor meer gaan lonen.

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%
Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. De opbrengst van deze BTW-verhoging is nodig ter dekking van de verlaging van de belastingen op inkomen. 

Wet DBA sterft stille dood in regeerakkoord 2017
De verguisde Wet deregulering arbeidsrelaties heeft zijn langste tijd gehad. In het kersverse regeerakkoord staan drie uitgangspunten voor de wet die hem gaat vervangen. De Wet DBA zorgde echter vanaf het begin al voor veel onduidelijkheid en onrust. De Belastingdienst beloofde daarom om de wet tot juli 2018 niet te handhaven. Het regeerakkoord 2017 (tool) draait hem helemaal de nek om. Daarin staat dat de Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet

Mes in tarieven vennootschapsbelasting
Het nieuwe kabinet verlaagt de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB) de komende jaren stapsgewijs met vier procentpunt naar 16% en 21%. Er is echter ook een minpunt voor ondernemingen: het optrekken van de eerste schijf in de VPB (van 200.000 naar 250.000) gaat niet door. 

Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten
Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord lovende woorden voor ondernemers. De ‘motor van onze economie’, ‘van onschatbare waarde’, dat soort teksten. Om die woorden kracht bij te zetten wordt er ook een rits maatregelen genomen. 

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar
Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op 'kleine' werkgevers, worden voor hen de regels aangepast. Het loon in het tweede ziektejaar gaan werkgevers mogelijk gezamenlijk betalen. Kleine werkgevers zijn in dit geval organisaties tot 25 werknemers (en niet 20, zoals eerder werd aangekondigd). Een werknemer die bij zo’n organisatie werkt, krijgt dus bij ziekte maximaal een jaar het loon doorbetaald van zijn werkgever. Blijft hij ook na 52 weken nog ziek, dan ontvangt hij zijn loon van UWV.

bron: Rendement