Beloning DGA fiscaal op maat15-12-2014

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalt u vaak zelf uw arbeidsvoorwaardenpakket. Loon, dividend, een bonus, auto van de zaak of een kostenvergoeding? Waar kunt u fiscaal gezien het beste voor kiezen?

Salaris?

Beperking gebruikelijk loon. Als DGA moet u een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ uit de BV onttrekken. Voor 2014 bedraagt dit minstens € 44.000,-. Het gebruikelijk loon mag niet meer dan 30% afwijken van wat u in loondienst zou kunnen verdienen. Vanaf volgend jaar mag het gebruikelijk loon niet meer dan 25% afwijken.

Belastingdruk salaris. Uw salaris is aftrekbaar van de winst voor de BV, maar progressief belast bij u als DGA. Het maximum is 52% inkomstenbelasting (IB), bij een inkomen vanaf € 56.531,-.

Hier gaan bijvoorbeeld betaalde hypotheekrente of giften wel eerst vanaf. Ook betaalt u als DGA 5,4% premie Zvw tot een maximum van € 51.414,-. Aftrekposten zijn hierop weer niet van invloed.

Of toch liever dividend?

Vennootschapsbelasting. Als DGA heeft u in beginsel de keuze om uzelf extra salaris toe te kennen, ofwel dividend uit te keren. Dividend is niet aftrekbaar voor de BV. De BV betaalt 20% vennootschapsbelasting (Vpb) over de eerste € 200.000,- winst en over het meerdere 25% Vpb.

Lager tarief in 2014. Uitgekeerd dividend wordt alleen in 2014 tot een maximum van € 250.000,- (partners samen € 500.000,-) belast tegen 22% (box 2). Over het meerdere betaalt u 25%. In 2015 betaalt u over de gehele dividenduitkering 25%.

Dit levert de volgende effectieve tarieven op:

Winst 2014 Vpb IB Totaal
< € 200.000,- 20% 22% 37,6%
> € 200.000,- 25% 22%/25% 41,5%/43,75%
Winst 2015 Vpb IB Totaal
< € 200.000,- 20% 25% 40%
> € 200.000,- 25% 25% 43,75%

 

Tip. Gezien het lagere box 2-tarief in 2014 kan het aantrekkelijk zijn om nog in 2014 een dividenduitkering te doen. Let op. U zult dan wel na moeten gaan of uw BV na de dividenduitkering nog in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Als er een pensioen- of lijfrentevoorziening op de balans staat, is er extra waakzaamheid geboden.

Auto van de zaak

De bijtelling voor de auto van de zaak telt voor de DGA mee ter bepaling van het gebruikelijk loon.

Rijdt u bijv. in een auto van € 80.000,- met een bijtelling van 25%, dan hoeft u bij een gebruikelijk loon van € 44.000,- maar € 44.000,- -/- € 20.000,- = € 24.000,- aan salaris uit de BV te halen.

Tip. Gelet op bovenstaande belastingtarieven kunt u dan beter dividend opnemen, in plaats van extra salaris.

Werknemersvoordelen

Vrije vergoedingen/verstrekkingen. Als DGA kunt u profiteren van de gebruikelijke werknemersvoordelen, waarbij vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen het gunstigst uitpakken.

Vrije ruimte werkkostenregeling. Daarbij kunt u de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (in 2014: 1,5% van de fiscale loonsom, in 2015: 1,2%) naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld aan een belastingvrije bonus. Let op. Er geldt wel de voorwaarde dat vergoedingen en verstrekkingen ‘gebruikelijk’ moeten zijn in uw branche.