Beschikking geen loonheffingen van de baan25-05-2015

Eerder hebben wij bericht dat men bezig is de VAR verklaring te laten vervallen door een alternatief, de Beschikking geen loonheffing (BGL). Na veel kritiek is besloten dat dit alternatief er niet komt.

Modelovereenkomsten. Sinds eind vorig jaar is duidelijk dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat verdwijnen en zou worden vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Hier kwam echter veel kritiek op. Dit heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris nu heeft aangekondigd per 2016 te gaan werken met modelovereenkomsten.

Wat houdt dit in? De vraag of een opdrachtgever loonheffing moet inhouden, zal beoordeeld worden aan de hand van de overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de zzp’er wordt gesloten. Deze overeenkomst kan ter goedkeuring aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Wordt de opdracht ook daadwerkelijk zo uitgevoerd als beschreven in de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen loonheffing. De Belastingdienst gaat de goedgekeurde overeenkomsten geanonimiseerd publiceren. Daarnaast gaat de Belastingdienst zelf ook enkele voorbeeldovereenkomsten maken.

VAR blijft voorlopig geldig. Deze nieuwe regels gaan in per 2016. Het is mogelijk nu al modelovereenkomsten voor te leggen. Een eventuele VAR over 2014 blijft gedurende 2015 geldig, mits de werkzaamheden niet zijn veranderd.

Bron: Tips&Advies