Bezwaar btw privégebruik intrekken?13-02-2014Regeling tot 1 juli 2011. Door uitspraken van de Hoge Raad lijken de vraagpunten over de ‘oude’ - tot 1 juli 2011 - geldende regeling inmiddels opgehelderd. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat, tenzij de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat de wettelijke correctie te hoog is, de wettelijke regeling moet worden toegepast.

Afhandeling bezwaarschriften.

De eerder ingediende bezwaren moeten formeel nog wel afgehandeld worden. De betreffende belastingplichtigen zullen dan ook binnenkort een verzoek van de Belastingdienst ontvangen om de bezwaarschriften in te trekken. Let op.Voordat u dat doet, is het echter raadzaam na te gaan of u mogelijk toch nog recht heeft op een btw-teruggave. Wanneer is dat zo?

Vergelijking maken.

De aangebrachte btw-correctie, 12% van de voor de inkomstenbelasting geldende bijtelling (normaliter 25% van de cataloguswaarde), moet vergeleken worden met de aan het privégebruik toe te rekenen btw op autokosten. Hoe doet u dat?

Werkelijk privégebruik.

Van belang is hoeveel btw u als voordruk heeft afgetrokken op autokosten (met name onderhoud en brandstof). Als u bij de aanschaf van de auto de btw heeft teruggevraagd, moet 1/5 daarvan eveneens als voordruk worden meegenomen, tenzij de auto reeds langer dan 5 jaar eigendom is. Vervolgens moet de mate van privégebruik bepaald worden (woon-werkverkeer geldt als privégebruik).Voor de foto's verwijzen wij u graag naar onze facebook-pagina.

Forfait toepassen.

Als er geen sluitende kilometeradministratie voorhanden is, zal dit lastig zijn. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het privégebruik dan op 27% mag worden gesteld. Als 27% van de voordruk btw op autokosten lager is dan het bedrag dat in de aangifte als btw-privégebruik is aangegeven, bestaat er recht op teruggave.

Voordat u uw bezwaar over de periode tot 1 juli 2011 intrekt, is het raadzaam om na te gaan of u toch nog recht heeft op btw-teruggave. Om het zeker te weten, neem contact met ons op.