Box 3-vermogen laag houden op peildatum?05-11-2014Jaarlijks betaalt u per saldo 1,2% inkomstenbelasting over uw belaste vermogen in box 3. Hoe zit dat nu? Kunt u nog fiscaal spelen met vermogen in box 3? Wat is goed om te weten?

Box 3-heffing. De heffing van inkomstenbelasting in box 3 is u bekend. Sinds 2011 is enkel nog het op 1 januari (de peildatum) aanwezige box 3-vermogen van belang. U betaalt een vast tarief van 30% over een forfaitair rendement van 4%. Dat kost u dus jaarlijks 1,2% van uw vermogen. Kan dat niet een beetje minder? Jawel, maar u moet het niet te bont maken!

Peildatum voor belasting
In de inkomstenbelasting kennen we in box 3 de vermogensrendementsheffing. Over het op de peildatum aanwezige vermogen betaalt u belasting. Minder vermogen betekent dus ook minder belasting. Bovendien bespaart u met een lager vermogen fors op andere heffingen. Zo kennen sinds 1 januari 2013 de zorgtoeslag en het kindgebonden budget een vermogenstoets. Ook uw eigen bijdrage voor de AWBZ is (mede) afhankelijk van uw vermogen. Voor de berekening van uw eigen bijdrage krijgt u maar liefst 4% ‘gewoon’ rendement aan uw broek en nog eens aanvullend 8% (!) van uw belaste box-3-vermogen.

Spelen met uw vermogen
Voordelig? Het is dus voordelig om te spelen met uw vermogen rondom de peildatum. Wacht met het uitkeren van dividend tot in het nieuwe jaar, betaal uw schulden af (grote en kleine), vul uw roodstand van de rekening-courant bij de eigen BV aan: kortom breng uw vermogen op 1 januari terug naar het laagst mogelijke niveau.

Maar niet zo! Het (zichtbare) vermogen kan men ook verminderen door aan het einde van het jaar forse bedragen van de bankrekening op te nemen. Dat bewaart men dan thuis in de kluis, niemand die het weet. Op 2 januari brengt men het opgenomen geld weer terug. Op de peildatum was dit vermogen er dus niet, en de belastingbesparing is een feit. Bij de fiscus staat dit soort grappenmakers bekend als ‘saldinisten’.

Controle
Inmiddels is bekend geworden dat de Belastingdienst honderden mensen in het vizier heeft die jaarlijks vlak voor de jaarwisseling hun bankrekening afroomden, datzelfde geld een paar dagen later weer terugstorten en geen aangifte deden in box 3 van dit contant vermogen. Dat mag niet, want ook contant geld is gewoon vermogen dat u fiscaal moet opgeven.

Voor contant geld bestaat een kleine vrijstelling van € 512,- respectievelijk van € 1.024,- (vrijstelling zonder respectievelijk met fiscale partner, bedragen 2014).

Banken moeten (artikel 16 WWFT) dit soort ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). En dat mogen ze weer niet vertellen aan hun klanten!

Bij opnames en stortingen waarbij sprake is van onverklaarbaar vermogen is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de (mogelijk belaste!) herkomst van dit geld!

Voor de echt grote jongens lopen nu enkele FIOD-onderzoeken. Kleinere saldinisten krijgen een waarschuwingsbrief van de Belastingdienst. Daarin worden zij gewezen op het feit dat ook contant geld gewoon meetelt voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3.


Bron: Tips & Advies