Houdt u als DGA de auto op de zaak?22-05-2015

De meeste DGA’s hebben hun auto op de zaak staan. Is dit nog wel zo verstandig, of kunt u de auto beter privé gaan rijden? Waarvan is dit afhankelijk en blijft dat zo in de nabije toekomst? Welke wijzigingen zijn daarbij van belang?

Keuzestress. Als DGA kunt u in de regel zelf beslissen of u uw auto al dan niet op de zaak zet. Veelal kiest men blind voor een auto van de zaak. Als gevolg van wijzigingen in de regelgeving de afgelopen jaren, is dit echter, zeker vanaf 2016, niet vanzelfsprekend. Welke aspecten mag u absoluut niet vergeten?

Bijtelling nu en straks

Voor vijf jaar vast. Als u een nieuwe auto koopt, staat de bijtelling in beginsel voor vijf jaar vast. Afhankelijk van de CO2 -uitstoot, kennen we nu nog een bijtelling van:

0% elektrische/hybride auto van vóór 2014
4% elektrische auto vanaf 2014
7% hybride auto vanaf 2014
14% zeer schone auto
20% schone auto
25% overige auto’s

 

Vanaf 2016. Vanaf volgend jaar kennen we voor nieuwe auto’s alleen nog:

4% elektrische auto
15% hybride auto
21% zeer schone auto
25% overige auto’s

 

Let op! De auto van de zaak krijgt hierdoor in veel gevallen met een (veel) hogere bijtelling te maken. Wilt u dit vermijden, dan zult u óf al dit jaar een nieuwe auto moeten aanschaffen, óf vanaf volgend jaar moeten kiezen voor een gebruikte auto.

Invloed gebruikelijk loon

Als DGA moet u een gebruikelijk loon uit uw BV onttrekken. Dit moet minimaal € 44.000,- bedragen, maar minstens het salaris van uw best verdienende werknemer of 75% van het salaris van de meest vergelijke job. Positief is dat de bijtelling voor de auto van de zaak tegenwoordig meetelt voor de bepaling van uw gebruikelijk loon. Dit betekent dat u hierdoor een minder hoog salaris uit de BV hoeft te halen, waardoor u minder snel in het 52%-tarief valt.

Kilometervergoeding kostendekkend?

Door diverse fiscale prikkels zijn er de laatste jaren talloze kleine en zuinige personenauto’s op de markt verschenen. Voor deze auto’s hoeft vaak weinig of soms zelfs geen bpm en/of mrb te worden betaald. Daardoor daalt de kostprijs per kilometer vaak onder de vrijgestelde vergoeding van € 0,19/km. Door deze auto’s zakelijk te gebruiken, kunt u met de belastingvrije vergoeding ook een deel van de privékosten dekken.

Bron: Indicator