Eerste schijf in de VPB wordt langer12-08-2016

Het kabinet is van plan om de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. Voor deze schijf geldt een tarief van 20%. Boven deze bedragen geldt een tarief van 25%.

De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief over het pensioen in eigen beheer ook de plannen voor de verlenging van de eerste schijf in de VPB bekendgemaakt.
 
Aantrekkelijk
De eerste schijf van 20% in de VPB wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. 
VNO-NCW en MKB Nederland hebben enthousiast gereageerd op de aangekondigde maatregelen van de staatssecretaris. Zij stellen dat Nederland fiscaal aantrekkelijker wordt door de verlenging van de eerste VPB-schijf.
 
Lastenverlichting
Dit gaat namelijk een flinke lastenverlichting voor mkb-ondernemers, scale-ups en kleine buitenlandse ondernemingen met zich meebrengen.

Bron: Rendement