Geld schenken. Voor wie en waarom?11-08-2014

Houd bij een schenking de fiscale grenzen goed in de gaten en zorg dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En waarom nu schenken? Drie vragen én antwoorden over schenken:

Waarom is schenken nu interessant?
Omdat u tot 1 januari 2015 kunt profiteren van een verruiming van de eenmalig verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting. Deze vrijstelling is verhoogd naar 100.000 euro. In 2013 bedroeg de vrijstelling 51.407 euro voor een schenking van een ouder aan een kind. De eis dat de schenking door een ouder aan een kind moet zijn gedaan en het kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, is vervallen. Dit houdt in dat iedereen, van een familielid of van een derde, een belastingvrije schenking van maximaal 100.000 euro kan ontvangen.

Voor wie is deze regeling aantrekkelijk?
Er zijn voorwaarden verbonden aan de belastingvrije schenking van 100.000 euro. De verkrijger moet de schenking gebruiken voor: het verwerven van een eigen woning, het aflossen van eigenwoningschuld, verbetering en onderhoud van de eigen woning, de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht of het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning. Als één of meer van deze vijf situaties van toepassing zijn, kan een beroep op deze tijdelijke verhoogde vrijstelling aantrekkelijk zijn.

Zitten er nog meer voorwaarden aan schenken?
Vaak wel, maar die kunnen van geval tot geval verschillen. Denk aan eerder gedane schenkingen en termijnen. Ook kan een schenking bepaalde gevolgen hebben. Bijvoorbeeld met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht van de verkrijger. Ook de gevolgen kunnen per geval anders zijn. Daarom is het aan te raden om vooraf de voorwaarden en gevolgen van een schenking op een rij te zetten.

bron: Berk