Gratis Online Dashboard08-01-2015Wij zijn verheugd U te kunnen mededelen dat wij al onze administratieve klanten gedurende 2015 een gratis Online Dashboard kunnen aanbieden. Weer een stap richting een frequentere dienstverlening en meer grip op uw zaak.

Het Dashboard geeft U als ondernemer inzicht in de stand van zaken van uw onderneming. Dit houdt in dat U middels het Dashboard op de hoogte kan blijven van de voor u meest belangrijke financiële informatie. Hierbij kunt U denken aan bijvoorbeeld uw debiteurenstand, crediteurenstand, perioderesultaten en nog veel meer. 

Daarnaast zal er een automatische bankkoppeling kunnen worden gerealiseerd, ongeacht of U wel of geen online abonnement heeft. Het Dashboard wordt U geheel gratis ter beschikking gesteld, omdat wij vinden dat wij uw grip op uw onderneming moeten bevorderen. De exacte datum van implementatie is nog onbekend, maar wij zullen U hierover uiteraard tijdig informeren.

Mocht U tussentijds nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.