Lager tarief dividend, nú profiteren30-01-2014Zoals bekend, is voor 2014 het tarief voor dividend uit de eigen BV over de eerste € 250.000,- verlaagd van 25 naar 22%. Moet u snel in actie komen?

Nú dividend uitkeren. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt en kunt maken, is het aantrekkelijk om dat zo snel mogelijk te doen. Immers, het uitgekeerde bedrag zal normaliter tot uw box 3-vermogen gaan behoren. Voor de heffing over het box 3-vermogen is 1 januari de peildatum. Omdat het geld in

privé onbelast rendeert, is het raadzaam de uitkering dan ook zo snel mogelijk te doen. Laat u het tot december nog in de BV staan, dan is het rendement tot december belast (vennootschaps- + dividendbelasting).

Tip. Als u een fiscale partner heeft, kan het inkomen naar keuze over u beiden worden verdeeld. Omdat de tariefsverlaging voor iedere belastingplichtige geldt, kan bij een juiste verdeling zo maximaal € 500.000,- tegen het verlaagde tarief worden uitgekeerd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.