HOE GAAF! NOAB KIEST DHENH ALS KANTOOR VAN DE TOEKOMST!14-02-2019“De nieuwe toekomstvisie van NOAB sluit naadloos aan op het toekomstbeeld wat wij zelf voor ogen hebben. Dan is het fantastisch om onderdeel te mogen uitmaken van dit veranderproces, te mogen pionieren en samen met de NOAB palen te mogen slaan voor de toekomst van onze gehele achterban. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook een enorme uitdaging waar wij enorm naar uitkijken.”

Met veel genoegen stellen wij aan u voor: kantoor Den Hartog & Hoogveld – verkozen tot Kantoor van de Toekomst! Zij treden op als voorbeeldkantoor voor alle NOAB-leden die hun businessmodel willen veranderen om toekomstproof te blijven. Het kantoor bestaat uit vier personen en is gevestigd in Heteren.

 • Rik Hoogveld, relatiebeheerder:
  Hoe mooi dat we, door het ontwikkelen van onze softskills en toepassen van smartdata, dadelijk nog meer waarde kunnen leveren aan onze klanten!
 • Tim Hoogveld, financieel adviseur en vennoot
  De uitdaging ligt in het toekomstperspectief, het durven opzetten van andere ‘brillen’ en het echt verbinden met de klant.
 • Ferdinand den Hartog, financieel adviseur en vennoot
  Als kantoor zullen wij moeten omschakelen van reactief handelen naar proactief handelen voor het verhogen van onze klantwaarde.
 • Wouter Wigman, relatiebeheerder: 
  Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering en automatisering waarbij mijn rol als administrateur zal veranderen naar procesbeheerser van de boekhouding.

WAT IS HET KANTOOR VAN DE TOEKOMST?

Het Kantoor van de Toekomst is een onderdeel van het nieuwe beleidsplan. Het is een voorbeeldkantoor uit de eigen achterban, dat aansluit bij de toekomstvisie van NOAB op het nieuwe beroepsprofiel. Een kantoor dat in de transitie zit naar meer advies en een andere toegevoegde waarde voor de klant. Een kantoor dus, dat een bewuste keuze heeft gemaakt voor de overgang naar een ander businessmodel.

En dat werkt door in alle facetten: dienstverlening, klantenbestand, medewerkers, IT en processen, vaardigheden, marketing, etc. Op die vlakken wordt dit kantoor dan ook begeleid met coaching en training door NOAB. Eén van de trajecten is NOAB Next, om IT en werkprocessen de optimaliseren. Maar daarnaast volgt dus een bredere ondersteuning op andere vlakken van de bedrijfsvoering. 

WAAR DIENT HET VOOR?

Het Kantoor van de Toekomst is een tastbaar kantoor, waar u zich kunt laten inspireren en voorlichten over het inzetten van een verandering. U kunt het kantoor bezoeken en een kijkje in de keuken krijgen. U kunt kennismaken met de vennoten en medewerkers, vragen stellen, en zien wat het effect is van een nieuwe aanpak. U kunt leren over de obstakels en de best practices die het Kantoor van de Toekomst meemaakt. En met regelmatige updates houden wij u op de hoogte over het proces. 

DE VERKIEZING 

Bij aanmelding voor NOAB Next kon men eind vorig jaar aangeven of men mee wil doen met Kantoor van de Toekomst. Daaruit is een shortlist gekomen van drie kantoren. Deze drie kantoren zijn allemaal deelnemer aan NOAB Next en bezocht voor een persoonlijk gesprek met NOAB in het kader van Kantoor van de Toekomst. 

Na weging van diverse criteria, zoals afspiegeling van de achterban (o.a. het aantal medewerkers) , de score uit de NOAB Next gap-analyse en beschikbare tijd, kwam Den Hartog & Hoogveld het beste uit de bus.

EN WAT VINDT HET KANTOOR ER ZELF VAN?

“De nieuwe toekomstvisie van NOAB sluit naadloos aan op het toekomstbeeld wat wij zelf voor ogen hebben. Dan is het fantastisch om onderdeel te mogen uitmaken van dit veranderproces, te mogen pionieren en samen met de NOAB palen te mogen slaan voor de toekomst van onze gehele achterban. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook een enorme uitdaging waar wij enorm naar uitkijken.”
 

WIJ NEMEN U MEE!

Wij houden u regelmatig op de hoogte van de vorderingen bij het Kantoor van de Toekomst zodat u dit kunt blijven volgen. Ook zullen zij aanwezig zijn bij bijeenkomsten zoals de ledendag. Over een paar weken volgt een nieuwe update met de eerste stappen die we samen zetten.

 bron: noab.nl