Ontslagvergoeding in stamrecht-bv stopt25-08-2014Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling uit de loonbelasting verdwenen. Wie nu nog een gouden handdruk meekrijgt omdat hij ontslagen wordt, moet gewoon belasting betalen. Kan daar nog iets aan gedaan worden?

Het was een veelgebruikt instrument: geef iemand zijn ontslag, geef een gouden handdruk mee en stop dat geld in een in een gouden handdruk-BV van en voor de ontslagen (ex)werknemer.

Helaas is daar per 2014 een streep doorgezet. De fiscus wilt zijn deel direct hebben, vond het allemaal ook wat te veel werk en zag verder graag dat de gouden handdruk direct werd geconsumeerd.

Wat kunt u doen?
Middelen van inkomens bijvoorbeeld leek de staatssecretaris een goed idee. Dat werkt alleen als er in de jaren voor en na het ontslag minder inkomen is geweest. Door te middelen kan het inkomen uit de 'topjaren', verschoven worden naar de jaren met lagere tarieven. Andere mogelijkheden om een ontslagvergoeding fiscaalvriendelijk te laten belasten, zijn beperkt. Er is echter nog wel één uitweg:

Extra pensioen
In plaats van een gouden handdruk is het nog wel mogelijk om de ontslagvergoeding voor een ex-werknemer fiscaalvriendelijk af te handelen door dit bedrag (helemaal of gedeeltelijk) af te storten in een pensioenpolis bij de pensioenregeling van de werkgever.

Dat kan niet ongelimiteerd, maar maximaal tot aan de fiscaal gezien nog resterende vrije ruimte in deze pensioenregeling. Hierbij doet zich het opmerkelijke verschijnsel voor dat hoe slechter de pensioenregeling is, hoe meer ruimte er zal zijn om de extra pensioenstorting te doen.

Pensioen in laten gaan
Als de werknemer snel weer aan de slag komt, is dat natuurlijk prima. Dit betekent dat hij een financieel verzorgde oude dag tegemoet kan zien, maar zeker bij de wat oudere werknemers is dat lastig. Dan is het hierna volgende van belang. Door de extra storting in de pensioenpot is deze pot groter geworden en is er sprake van een hogere pensioenaanspraak.

Vervolgens kan de werknemer met deze pensioenpot gaan spelen. Hiermee bedoelen we dat hij het opgebouwde pensioen eerder kan laten ingaan. Daarbij kan gewerkt worden met een hoog-laagconstructie. De eerste perioden kunnen de uitkeringen (vooruitlopend op de later te ontvangen AOW of lijfrente) wat hoger zijn dan in de latere perioden. Aldus kan de ontslagen werknemer zicht toch nog verzekerd weten van een redelijk inkomen.