Pensioenopbouw BV in nieuw jasje21-07-2015De staatssecretaris van Financiën heeft recent een tweetal ideeën gepubliceerd om de pensioenopbouw in "eigen beheer" van de directeur aandeelhouder te vereenvoudigen. In het najaar hoopt de staatssecretaris de discussie af te ronden en met een plan te komen dat mogelijk in 2016 in werking treedt.

Oudedag sparen
De staatssecretaris overweegt om het zogenaamde 'oudedag sparen' in de bv mogelijk te maken en als overgangsmaatregel de bestaande fiscale pensioenreserve om te zetten in een 'oudedagspaarpot' in de bv. Met deze route zet de staatssecretaris de weg open voor directeur aandeelhouders om eenvoudiger dividend uit te keren én wordt het verschil tussen de fiscale pensioenvoorziening en de commerciële pensioenvoorziening opgelost. Een ander voordeel is dat de uitvoeringskosten voor de omzetting wellicht nog eenmalig hoog zullen zijn, maar dat daarna de uitvoeringskosten voor het 'oudedag sparen' in de bv fors zullen dalen.

Wat moet u doen?
Wat nu te doen indien in 2015 een dividend gepland is, maar het eigen vermogen nog niet optimaal is om zonder fiscaal risico dividend uit te keren? Nog even wachten of de favoriete oplossing van de staatssecretaris het gaat halen is een mogelijkheid. Gaat het favoriete voorstel van de staatssecretaris het namelijk halen, dan kan het uitkeren van dividend in 2016 een stuk eenvoudiger worden. Daarnaast zullen de kosten van een pensioen in eigen beheer fors gaan dalen en verdwijnt de fiscale claim over het verschil tussen de commerciële pensioenvoorziening en de fiscale pensioenvoorziening als sneeuw voor de zon.

Bron: berk.nl