Personeelsfeestje gepland?21-05-2015

Er was wat verwarring ontstaan over de nieuwe fiscale regels voor personeelsactiviteiten. De fiscus heeft zijn standpunten onlangs verduidelijkt.

Werkkostenregeling. Onlangs heeft de Belastingdienst vragen en antwoorden over de werkkostenregeling gepubliceerd. Twee standpunten over personeelsactiviteiten zetten we voor u op een rij.

Personeelsfeest met lopend buffet. De Belastingdienst geeft aan dat bij een personeelsfeest op de werkplek waar naast hapjes en drankjes ook een lopend buffet is, deze maaltijd gewaardeerd moet worden op € 3,20. Dat bedrag moet u dus bij de werknemer belasten of aanwijzen als eindheffingsloon en indien mogelijk ten laste van de vrije ruimte brengen. De hapjes en drankjes blijven onbelast onder de vrijstelling voor consumpties op de werkplek.

Op de werkplek. Dit is een vreemd standpunt. Voor personeelsfestiviteiten op de werkplek geldt namelijk een nihilwaardering, als deze kosten gebruikelijk zijn. Noch in de regelgeving noch in de toelichting daarop wordt aangegeven dat maaltijden, of andere kosten die gemoeid zijn met de personeelsfestiviteiten op de werkplek, anders behandeld dan wel afzonderlijk gewaardeerd moeten worden. Tip. Inmiddels blijkt dat meerdere inspecteurs al goedgekeurd hebben dat maaltijden tijdens personeelsfeesten op de werkplek op nihil gewaardeerd mogen worden.

Externe studiedag met aansluitend een feest. Voor activiteiten die u extern houdt, is de invulling van het programma doorslaggevend. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit. Volgens de Belastingdienst is het feest na afloop met lopend buffet en een artiest zonder meer een losse activiteit en heeft dit vooral een consumptief karakter. Ook op dit standpunt valt wel wat af te dingen. De kosten aansluitend aan een studiedag kunnen ook prima een overwegend zakelijk karakter hebben. Het consumptieve aspect hoeft hierin zeker niet altijd te overheersen. Als bijvoorbeeld een gastspreker ook de bedrijfsstrategie aan bod laat komen, kan er ook sprake zijn van een (meer dan bijkomstig) zakelijk karakter. Let op! Belangrijk is wel dat het zakelijk karakter door u aannemelijk gemaakt moet worden.


Bron: Tips&Advies