Prinsjesdag - aanpassingen box 316-09-2015

Tijdens Prinsjesdag worden de fiscale maatregelen voor 2016 bekend gemaakt. Vooruitlopend hierop gaan wij alvast in op de mogelijke veranderingen van inkomstenbelasting box 3.

De vermogensbelasting die u als particulier betaalt, zal per 2017 aanzienlijk wijzigen. ‘Kleine spaarders’ gaan er dan op vooruit en vermogens boven een miljoen leveren behoorlijk in.

Fictief rendement en heffingsvrije vermogen

De aanpassing in box 3 houdt in dat het fictief rendement op vermogen (nu 4 procent), drie verschillende percentages krijgt, variërend van 2,9 procent voor een vermogen tot 125.000 euro, tot 5,5 procent voor een vermogen van meer dan een miljoen euro.

Allereerst wordt het heffingsvrije vermogen per persoon verhoogd naar 25.000 euro (de huidige vrijstelling bedraagt 21.330 euro). Daardoor zal een tweepersoonshuishouden over de eerste 50.000 euro aan spaarsaldo geen vermogensrendementsheffing hoeven te betalen. Boven de vrijstelling van 25.000 euro zal worden gerekend met variërend fictief rendement, dat nog steeds zal worden belast naar een tarief van 30 procent:

  • Vermogen van 25.000 euro tot 125.000 euro krijgt een fictief rendement van 2,9 procent. Dit percentage is gebaseerd op het gemiddelde van de rentestanden in de voorgaande vijf jaren.
  • Vermogen van 125.000 euro tot 1.025.000 euro krijgt een fictief rendement van 4,7 procent. Dit percentage wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde rentestanden en behaalde rendementen van een representatieve selectie aandelen.
  • Vermogen van meer dan 1.025.000 euro krijgt een fictief rendement van 5,5 procent. Dit percentage wordt eveneens vastgesteld op basis van de gemiddelde rentestanden en behaalde rendementen van een representatieve selectie aandelen.

De progressieve belasting in box 3 zou het kabinet met name motiveren vanuit de aanname dat particulieren met een hoger vermogen actiever in effecten beleggen en daardoor ook hogere rendementen behalen.

bron: Het Financieele Dagblad: “Kleine spaarder gaat minder belasting betalen