Studiekosten niet meer aftrekbaar04-08-2015

Volgt u een opleiding? En heeft u recht op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u uw kosten voor boeken, les of collegegeld niet meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wet studievoorschot
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs' aangenomen. Hierdoor zijn de belastingregels voor de aftrek van studiekosten veranderd.

Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En heeft u recht op studiefinanciering? Dan kunt u uw studiekosten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer aftrekken. Houd er nu al rekening mee dat u studiekosten die u vanaf dat studiejaar maakt, niet als aftrekpost kunt aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Geen recht op studiefinanciering?
Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En heeft u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u de studiekosten die u maakt vanaf het studiejaar 2015-2016, wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Heeft u studiekosten gemaakt in het studiejaar 2014-2015 of daarvoor? Dan kunt u die aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

bron: belastingdienst