Thuiswerkende zzp'er mag kosten huurwoning aftrekken22-08-2016BELANGRIJK nieuws voor ondernemers die vanuit hun huurwoning werken: de Hoge Raad heeft bevestigd dat ze de volledige huur ten laste van de winst kunnen brengen.

Een claim van een zzp'er, die een kamer in zijn huurhuis ook gebruikte voor administratie, acquisitie en planningswerkzaamheden, was door de rechtbank in Den Haag afgewezen. Maar omdat de betrokken ondernemer de huurrechten van de woning op zijn balans had staan, stond de Hoge Raad de aftrek toe.

Voorwaarden 
De voorwaarde die wordt gesteld is dat een werkkamer minimaal 10% van het woonoppervlak beslaat. De Hoge Raad verwijst hierbij naar vaste rechtspraak dat een ondernemer een bezitting kan aanmerken als ondernemingsvermogen bij minstens 10% zakelijk gebruik. Dat gold al voor telefoons en nu dus ook voor werkruimte. Daarnaast dient de ondernemer voor het privégebruik van de woning een bedrag aan de winst toe te moeten voegen.

Dat biedt aardige perspectieven voor de hurende zzp'er die zijn belastingaangifte over de afgelopen jaren nog niet definitief heeft gemaakt. 

Tegenspraak
Het oordeel van de Hoge Raad komt niet helemaal uit de lucht vallen: een tijd geleden oordeelden gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem en Noord-Nederland al in dezelfde lijn, maar in Den Haag waren de rechters het vorig jaar niet eens met de mogelijkheid het huurrecht te behandelen als ware het een bedrijfsmiddel. De Hoge Raad maakt aan die tegenspraak nu een einde.

Ook de fiscus zelf volgde in zijn 'rekenhulp werkruimte' al de lijn die de Hoge Raad nu heeft bekrachtigd: wie een woning huurt en voor meer dan 10 procent (van de oppervlakte) gebruikt voor zijn onderneming, komt voor aftrek van de huur (plus de vaste lasten naar rato van het zakelijk gebruik) in aanmerking.

Keuze
De keuze om het huurrecht tot het ondernemingsvermogen te rekenen, kun je wel maar één keer maken: bij de start van de onderneming of de aanvang van de huur. De bijtelling voor privégebruik bestaat dan uit een vast percentage (meestal 1,8 procent) van de WOZ-waarde: het 'woningforfait'. De eventuele huurtoeslag reken je dan ook tot je winst.

De uitspraak geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat zzp’ers die nog aangifte moeten doen of waarbij de aangifte nog loopt, de huurkosten al mogen opvoeren als aftrekpost.

Bron: FD/BNR