VAR gaat verdwijnen04-11-2014Er zijn vergevorderde plannen om de huidige VAR (Verklaring arbeidsrelatie) te vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Hoe zit dat en wat betekent dit voor u en uw onderneming?

Huidige regeling
De VAR is een verklaring van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven hoe de werkzaamheden van een zzp’er worden gezien. Werkt u als opdrachtgever met een zzp’er, dan kunt u met een VAR-wuo of een VAR-dga veilig aannemen dat deze zzp’er fiscaal gezien niet uw werknemer is. Van belang is dat de werkzaamheden in de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die bij u worden verricht.

Let op
U mag op de VAR vertrouwen, tenzij u te kwader trouw bent (u dus beter wist). In de praktijk blijkt de VAR namelijk regelmatig gebruikt te worden in situaties waar er, volgens de Belastingdienst, wél sprake is van een fiscale werknemer.

Op de schop
Het voorstel is nu om de VAR te vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Dit is een verklaring die aangeeft dat u als opdrachtgever geen rekening hoeft te houden met loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Anders dan bij de VAR het geval is, bevat de BGL een aantal stellingen die u moet toetsen, zoals wie loopt het risico als de zzp’er slecht presteert, wie verzorgt het gereedschap, wat gebeurt er als de zzp’er ziek is, e.d. Het gaat dus niet om zaken waar u als opdrachtgever geen inzicht in heeft, zoals het aantal opdrachtgevers van de zzp’er, zijn investeringen, e.d.

Zijn de stellingen correct, dan kunt u op de BGL vertrouwen op dezelfde manier als eerder op de VAR. Is het echter zo dat de stellingen geheel of deels niet kloppen met de afspraken, dan mag u niet vertrouwen op de BGL. De Belastingdienst kan u in dat geval loonheffing en sociale premies in rekening brengen over de vergoedingen aan de zzp’er.

VAR 2014 ook in 2015 gebruiken
Het is de vraag wanneer dit wet wordt. Daarop vooruitlopend is het volgende afgesproken: werkt u in 2014 al met een zzp’er en gaat u door met dezelfde opdracht en op dezelfde wijze? Dan mag u de VAR 2014 ook in 2015 blijven gebruiken tot de invoering van de nieuwe wet. Start u nieuwe klussen of gaat de samenwerking op een andere manier plaatsvinden in 2015? Dan kan de zzp’er een nieuwe tijdelijke VAR aanvragen voor 2015.

Bron: Tips & Advies