Veel overeenkomsten afgekeurd15-08-2016

Sinds eind vorig jaar zijn er in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ruim 3.500 (model)overeenkomsten (voorheen de VAR) voorgelegd aan de Belastingdienst. Er zijn echter nog maar 200 overeenkomsten door de fiscus goedgekeurd.

Uit recente cijfers van staatssecretaris Wiebes van Financiën blijkt dat de Belastingdienst medio juni ongeveer 2.400 overeenkomsten behandeld had. Omdat 800 overeenkomsten vrijwillig zijn ingetrokken, hoefde de fiscus slechts 1.600 overeenkomsten te beoordelen.
 
Beoordeling
Hoewel 650 van deze overeenkomsten zich nog in de eindfase van de behandeling bevinden, zijn 950 overeenkomsten voorzien van een beoordeling. Hieruit blijkt dat nog slechts 200 ingediende overeenkomsten direct zijn goedgekeurd door de fiscus. Uit de grote hoeveelheid afwijzingen komt naar voren dat veel huidige arbeidsrelaties tussen de zzp’er en opdrachtgever niet in de haak zijn. De zzp’ers zijn namelijk feitelijk niet als zzp’er in te huren. Om de samenwerking te kunnen voortzetten moet de manier van samenwerking dus in de overeenkomst worden aangepast.
 
Let erop dat als u met een modelovereenkomst werkt, u ook moet werken conform deze overeenkomst, anders moet u als opdrachtgever alsnog loonheffingen betalen.

Bron: Rendement