Vizier op de toekomst - Prognosetool07-01-2015

Het beeld van het hedendaags ondernemen is langzaam aan het veranderen. Steeds meer zien wij dat U als ondernemer wilt kijken naar de toekomst.

Wat is de verwachting van het komende jaar als ik op dezelfde voet doorga? Wat is het effect  op het resultaat en/of de geldmiddelen als ik volgend jaar een grote investering wil doen of een extra werknemer in dienst wil nemen?  Ontstaat er dan bijvoorbeeld  een financieringsbehoefte en wanneer?

Vizier op de toekomst
Voorgaande is een kleine greep uit de vragen welke vaak spelen bij U als ondernemer.
  In dit kader bieden wij U met ingang van 2015 de mogelijkheid tot een beknopt of uitbreid prognose rapport. Samen met U 'draaien we aan de knoppen' om verschillende scenario's door te rekenen en te zien wat het verwachtte effect is op uw bedrijfsvoering. Onze prognose rapporten zijn geheel afgestemd op de wensen en eisen van de banken om bijvoorbeeld een financieringsaanvraag te bevorderen.

Voor meer informatie kunt U contact met ons opnemen.