Voorlopige aanslag tijdig aanpassen20-04-2015Als uit de (voorlopige) cijfers 2014 van uw BV blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen, kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 mei a.s. om een (nadere) voorlopige aanslag te verzoeken.

Belastingrente. Zoals bekend, bedraagt de belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting maar liefst 8,25%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere doen door uw voorlopige aanslag tijdig te laten aanpassen. Hoe zit dat?

Voorlopige aanslag 2014. Als uit de (voorlopige) cijfers van uw BV over 2014 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen, is het raadzaam om vóór 1 mei a.s. een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen.