Werkkostenregeling (WKR) verplicht vanaf 201516-07-2014De Werkkostenregeling wordt verplicht vanaf 1 januari 2015. Op dit moment is jaarlijks nog een keuze mogelijk tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen, ook wel genoemd ‘cafetariaregelingen’.

De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan. De regeling is eenvoudiger dan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen en vermindert uw administratieve lasten. Het kabinet heeft de regeling opgesteld op verzoek van het bedrijfsleven.

De werkkostenregeling zou vanaf 1 januari 2014 voor alle werkgevers gaan gelden. Maar de staatssecretaris van Financiën heeft dit met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk te kiezen voor de oude regeling. De WKR is vanaf dat moment verplicht voor alle werkgevers.

Bron: Rijksoverheid