André Weijers GWW

André Weijers GWW Salarisadministratie

Onze volledige salarisadministratie hebben wij uitbesteed aan Den Hartog & Hoogveld. Wij vallen onder de cao voor de bouwnijverheid. Een ingewikkelde cao met veel haken en ogen.

Op het moment dat Den Hartog & Hoogveld onze salarisadministratie overnam, hanteerden wij nog weeksalarissen. Den Hartog & Hoogveld heeft ons overtuigd om over te gaan op een 4 weken verloning. Een behoorlijke verandering voor het personeel, waarbij wij ook ondersteund zijn in de voorlichting van het personeel. Door deze overgang is onze administratieve last enorm verlaagd en is er meer rust onder het personeel gekomen. Iedereen weet waar hij aan toe is!

Naast de verloning zelf verzorgd Den Hartog & Hoogveld ook onze verzuim- en de verlofregistratie. Ook voor het opstellen van arbeidscontracten kunnen wij bij hen terecht. Kortom, wij zijn erg tevreden over de geleverde kwaliteit en de laagdrempeligheid van hun dienstverlening. Dit allemaal voor een betaalbare prijs, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is in deze tijd.

 


- André Weijers -